Etapy realizacji systemu SMARTech


Zobacz Etapy realizacji systemu SMARTech - inteligentny dom etapy realizacji systemu

GŁÓWNE INFORMACJE POMOCNE NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH
ETAP I – Projekt instalacji

1. Jakie dane są potrzebne do stworzenia projektu?

Do sprawnego opracowania projektu systemu SMARTech potrzebujemy:

 • rzuty (najlepiej w AutoCAD) poszczególnych kondygnacji budynku z zaznaczonymi punktami elektrycznymi (lampy, gniazda, rolety, ogrzewanie podłogowe itp.) i grzejnymi (rozdzielacze, grzejniki).
 • określenie na rzutach liczby (mocy), miejsc i funkcji opraw oświetleniowych (włączanie, ściemnianie, panele LCD itp.)
 • określenie liczby i miejsc poszczególnych gniazd (230V, TV, Tel, PC) i punktów sterujących (przyciski, panele LCD itp.)
 • miejsca zasilania, pobór mocy i przeznaczenie urządzeń jedno i trójfazowych, jakie należy zasilić oprócz typowych gniazdek i opraw oświetleniowych (ogrzewanie podłóg, luster, podjazdów, wentylatory, kuchnia, piec, klimatyzacja itp.)
 • możliwe miejsca usytuowania rozdzielnic elektrycznych najlepiej w centralnej części domu (np. w garderobie, pod schodami itp.) oraz ich maksymalnych wymiarów (potrzebujemy zwykłej pustej ściany o wielkości drzwi)
 • dane kontaktowe do architekta oraz osób z innych branż zajmujących się tematami związanymi z zasilaniem czy sterowaniem (automatyka basenu, ogrzewanie, klimatyzacja, rolety, wentylacja, bramy, alarm, AV, PC/Tel)
 • docelowy przydział mocy dla obiektu, typ przewodu zasilającego (liczba żył i przekrój)

2. Co zawiera projekt?

Projekt systemu SMARTech zawiera:

 • rzuty kondygnacji budynku z zaznaczonymi obwodami elektrycznymi (oświetlenie, gniazda, rolety, przyciski itp.)
 • opis dla elektryków układających instalację,
 • opis zastosowanego w budynku sterowania oświetleniem, ogrzewaniem/klimatyzacją, podgrzewaniem podłóg, schodów zewnętrznych, rynien i podjazdu,
 • opis sterowania bramami,
 • opis integracji z instalacją alarmową, telefoniczną, AV,
 • schematy instalacji i rozdzielnic elektrycznych,
 • obliczenia długości i przekrojów przewodów.

ETAP III – Rozdzielnica

3. Co to jest rozdzielnica i co zawiera?

Rozdzielnica to serce instalacji elektrycznej, do niej sprowadzane są wszystkie przewody (zarówno z domu jak i z otoczenia budynku). W rozdzielnicy następuję przekazanie (rozdział) energii do poszczególnych gniazd, lamp i innych urządzeń elektrycznych. Rozdzielnice budowane przez SMARTech zawierają:

 • rozłącznik główny pozwalający jednym ruchem wyłączyć prąd w całym domu
 • dla budynków o większej kubaturze wyłącznik przeciwpożarowy (przycisk umiejscowiony przy wejściu do budynku), odłączający wszystkie obwody poza wybranymi (światła awaryjne, zasilanie pomp) np. w przypadku pożaru, by Straż mogła rozpocząć gaszenie (pod napięciem się nie zgodzą),
 • wskaźnik kontroli faz, informuje nas o obecności lub braku którejś z 3 faz.
 • zabezpieczenie przeciwprzepięciowe – budynki wyposażone są w dużą ilość urządzeń zawierających elektronikę bardzo wrażliwą na chwilowe, nagłe skoki napięcia, które mogą doprowadzić do trwałego uszkodzenia urządzenia. Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe chroni przed uszkodzeniem urządzeń w takich sytuacjach.
 • zabezpieczenie różnicowoprądowe – chroni przed dotykiem pośrednim. Po dotknięciu przez domownika przewodu pod napięciem, automatycznie i w bardzo krótkim czasie zostanie on odłączony. Teoretycznie takie dotknięcie nie będzie odczuwalne. Dodatkowo zabezpieczenie różnicowoprądowe chroni przed pojawieniem się niebezpiecznego napięcia na obudowie urządzenia np. pralka, oraz przed pożarem.
 • zabezpieczenia nadprądowe – chronią, automatycznie odłączając obwód w przypadku zwarcia lub po wykryciu zbyt dużego poboru prądu (np. gdy podłączymy za dużo urządzeń do jednego gniazdka), co chroni przed przeciążeniem i np. pożarem,
 • urządzenia automatyki (wyjścia binarne do załączania lamp, gniazd, bram, wentylacji, ściemniacze lamp, sterowniki rolet, zasilacze, złącza komunikacyjne itd.
 • zaciski do wprowadzenia czasem kilkuset przewodów do takiej „małej skrzynki”.

Przykładowa rozdzielnica dla domu o powierzchni 200 m2 przedstawiona jest poniżej:

Zobacz Etapy realizacji systemu SMARTech - rozdz1 Zobacz Etapy realizacji systemu SMARTech - rozdz2

ETAP IV – Przyciski

4. Jakie są rodzaje przycisków?

Oferujemy Państwu komfort swobodnego wyboru widocznych w pomieszczeniach urządzeń (przyciski, czujniki ruchu, panele LCD itp.) tak, aby były zgodne z Państwa potrzebami i możliwościami w zakresie funkcji i estetyki. W naszej ofercie znajdują się urządzenia wiodących na świecie producentów (m.in. ABB, Berker, Gira, Hager, Jung, Merten), co jest gwarancją najwyższej jakości. Oprócz standardowych urządzeń na bieżąco uzupełniamy ofertę o nowości odpowiadające najświeższym trendom.

5. Jakie przyciski wybrać?

Najpierw należy określić, jakie funkcje powinny się w nich znaleźć. Do typowych funkcji należą (w nawiasach podano liczbę klawiszy, jakie zajmuje dana funkcja):

 • włączanie lampy lub gniazda (1),
 • włączanie lampy+regulacja mocy światła (2),
 • sterowanie roletą (żaluzją, karniszem) lub ich grupą (2),
 • otwieranie/zamykanie bramy, furtki, okna dachowego (1),
 • uruchamianie sceny lub funkcji centralnej (1),
 • funkcja OFF – by zgasić wszystkie lampy, np. przy wyjściu z pomieszczenia lub przed włączeniem sceny (1).

Przykłady scen i funkcji centralnych:

 • sceny: goście, sprzątanie, kawa, film, czytanie, przyjęcie, gotowanie, kolacja, randka, sen (wyłączenie wszystkich lamp, opuszczenie rolet, uzbrojenie alarmu), pobudka, alarm (włączanie lamp na zewnątrz domu, by odstraszyć intruza),
 • wyjście z pokoju – wyłącza wszystkie światła,
 • wyjście z domu – wyłącza wszystkie światła, opuszcza rolety, zmniejsza ogrzewanie,
 • opuszczanie/podnoszenie wszystkich rolet,
 • załączenie lamp zewnętrznych – możliwe także automatyczne uruchamianie o zmroku

Czym można sterować?

Sterować można praktycznie wszystkim, a w szczególności: oświetleniem, wentylacją, ogrzewaniem, klimatyzacją, nawilżaczem powietrza, roletami, markizami, zasłonami, żaluzjami, bramami, furtkami, oknami dachowymi, podgrzewaniem rynien i podjazdu (przeciw oblodzeniu) oraz zazbrajeniem alarmu (rozbrojenie należy wykonać z klawiatury).

Przyklady użytecznych funkcji pomocniczych:

 • sygnalizacja przepełnienia szamba,
 • sygnalizacja otwartego okna (by nie zapomnieć go zamknąć przed wyjściem z domu),
 • sygnalizacja awarii pomp,

Należy zsumować liczbę klawiszy, jakie są potrzebne, by zrealizować wszystkie oczekiwane funkcje w pomieszczeniu i następnie dobrać preferowany przez Państwa przycisk odpowiedniej wiekości (lub kilka mniejszych). Przy obliczeniach prosimy nie zapominać o lampach na zewnątrz domu, które muszą być zapalane np. z salonu (i ew. pilota radiowego używanego w ogrodzie).

ETAP V – Uruchomienie Systemu

6. Jakie dane są potrzebne, aby sprawnie uruchomić System SMARTech KNX?

Abyśmy mogli sprawnie uruchomić system zgodnie z Państwa oczekiwaniami, musimy je uprzednio dobrze poznać, co oznacza, że niezbędne jest, aby Państwo je dla nas spisali. Do tego celu pomocne mogą się okazać następujące pytania:

 • Jakie funkcje chcą Państwo uruchamiać z pilotów radiowych? – np. brama wjazdowa, brama garażowa, oświetlenie w ogrodzie,
 • Czy i jak system ma reagować na warunki zewnętrzne? – np. włączanie lampy w ogrodzie po zapadnięciu zmroku oraz opuszczanie ogrzewania po wyjściu z domu,
 • Jakie zdarzenia lub sygnały z innych systemów mają być wprowadzone do Systemu SMARTech KNX? – np. sygnał o naruszaniu strefy alarmu, aby włączyć światła i oświetlić intruza, sygnał o otwarciu okna, aby wyłączyć ogrzewanie w danym pomieszczeniu czy też sygnał z alarmu o zalaniu łazienki, aby odciąć dopływ wody do pralki,
 • Jakie sygnały maja być wyprowadzone z Systemu SMARTech do systemów zewnętrznych? – np. sygnał włączenia pieca, klimatyzatora czy sygnał do komunikatora GSM,
 • Jakie sygnały obecne w Systemie SMARTech (także sygnały wprowadzone z innych systemów) maja być pokazane na ekranie komputera/wyświetlacza? – (gdy zdecydują się Państwo na komputer czy wyświetlacz) – np. wartości temperatur w poszczególnych pomieszczeniach z możliwością ich zmiany, informacje o otwartych oknach i załączonych urządzeniach specjalnych, takich jak pompy.

Czy chcesz otrzymać darmowy Poradnik o Inteligentnych Domach?

Czy chcesz otrzymać indywidualną ofertę?

Udostępnij znajomym

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *