Regulamin sprzedaży przez Internet

1. Oferowane na niniejszej witrynie materiały są szczegółowo opisane na poszczególnych stronach ich dotyczących, a ich ceny i sposoby zapłaty podane są na tychże stronach i/lub na stronie płatności.
2. Sprzedającym materiały jest Mariusz Szepietowski, Skwer Wyszyńskiego 5/54, 01-015 Warszawa, NIP 524-116-67-27.
3. Dane kontaktowe podane są na stronie „Kontakt”. Na tejże stronie podane są też dostępne formy komunikacji.
4. Zakupione materiały dostarczane są konsumentowi natychmiast po wpłynięciu płatności, na podany przez niego adres email.
5. W przypadku materiałów objętych gwarancją, jej treść i warunki podane są na stronie opisującej dany produkt/usługę. Usługi posprzedażowe nie są świadczone.
6. W przypadku materiałów objętych prawem odstąpienia od umowy, konsument ma możliwość uczynienia tego bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od momentu otrzymania towaru, wyrażając chęć otrzymania zwrotu pieniędzy, bez konieczności zachowania szczególnej formy, czy treści oświadczenia.
7. W przypadku odstąpienia od umowy konsument nie ponosi żadnych kosztów.
8. Reklamacje mogą być składane w formie elektronicznej na adres podany na stronie „Kontakt”
9. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
10. Kupujący poprzez akceptację regulaminu zgłasza żądanie uzyskania do opłaconych zamówień faktury, zamiast paragonu fiskalnego oraz wyraża zgodę na otrzymywanie jej w postaci elektronicznej.

Udostępnij znajomym