Dom stworzony z myślą o komforcie – bohater TVN24

Inteligencja tego domu o powierzchni 700m2 zlokalizowanego w okolicach Józefowa, realizowana poprzez System KNX. Poniżej wykaz jego możliwości.

1. Sterowanie oświetleniem włączanym oraz ściemnianym
2. Sterowanie parametrami powietrza (HVAC nadmuchowe) w 12 strefach
3. Sterowanie roletami i karniszami w niektórych oknach
4. Sterowanie bramami garażowymi, wjazdową i furtką z pilotów i przycisków
5. Stworzenie scen świetlnych z możliwością ich modyfikacji przez domowników
6. Zebranie informacji na temat stanu okien (zamknięte, otwarte)
7. Zastosowanie zegara atomowego KNX
8. Zastosowanie stacji pogodowej z czujnikami wiatru, oświetlenia, opadów i temperatury
9. Zastosowanie modułu logicznego KNX
10. Zastosowanie modułu wizualizacji na PC (także przez Internet)
11. Zastosowanie tablicy synoptycznej (sygnałowej)
12. Zintegrowanie systemu alarmowego z inteligentnym systemem KNX
13. Zastosowanie funkcji centralnych zarządzających całym obiektem
14. Wykorzystanie wyświetlaczy LCD w przyciskach KNX
15. Integracja z systemem Audio/Video
16. Informacja o przepełnieniu szamba i studni ściekowej
17. Sygnalizacja poprzez SMS o awariach

Ad. 1. Sterowanie oświetleniem włączanym oraz ściemnianym
Sterowanie oświetleniem wewnątrz budynku realizowane jest poprzez przyciski lub czujniki ruchu. Zastosowane są przyciski trzy- lub pięcioklawiszowe. W zależności od zaprogramowania mogą one służyć do sterowania: oświetleniem włączanym, oświetleniem ściemnianym, roletami, ogrzewaniem oraz aktywowania innych funkcji, czy scen. Sterowanie oświetleniem na zewnątrz budynku realizowane jest poprzez przyciski, czujki ruchu, piloty radiowe oraz centralnie przez czujnik zmierzchowy znajdujący się na kominie.

Oświetlenie ściemniane zastosowane jest w salonie, sypialni, pokoju córki, łazience oraz w sali kinowej i na basenie. We wszystkich pomieszczeniach oprócz sali kinowej oświetlenie ściemniane uruchamiane jest stopniowo, aby nie razić nagłym rozbłyskiem.

W pomieszczeniach przeznaczonych do krótkiego pobytu zastosowane są czujki ruchu np. w korytarzach, przejściach, garażu, garderobie, wc. Wyposażone są w czujniki oświetlenia, które pozwalają zapalić światło tylko przy małym natężeniu oświetlenia w danym pomieszczeniu.

Zobacz Dom stworzony z myślą o komforcie - bohater TVN24 - SMARTech Inteligentny Dom Józefów 1 1024x768

Układanie instalacji w łatwodostepnych kanałach poszło bardzo sprawnie.

Ad 2. Sterowanie parametrami powietrza
Cały dom podzielony jest na dwanaście stref „klimatycznych”. W każdej strefie można uzyskać niezależną temperaturę (ogrzewanie/klimatyzacja). System też dba o odpowiednią wilgotność powietrza (nawilżanie) i jego świeżość (wentylacja). Zastosowano ogrzewanie nadmuchowi kanałami powietrznymi z przepustnicami nad każdym pomieszczeniem. W zależności od zapotrzebowania kanałami tłoczone jest określone powietrze z siłą zależna od liczby pomieszczeń je wymagających.

Termostaty do sterowania temperaturą pomieszczeń są zintegrowane z przyciskami sterującymi oświetleniem, roletami itp., przez co zachowana jest duża estetyka urządzeń. Z każdego termostatu można odczytać aktualną temperaturę w danym pomieszczeniu oraz nastawić temperaturę żądaną.

Jeśli żadne pomieszczenie nie wymaga grzania lub chłodzenia załącza się wentylacja, a jeśli czujnik wilgotności wskazuje suche powietrze – wentylacja z nawilżaniem.

Ad.3. Sterowanie roletami i karniszami w niektórych oknach
Sterowanie roletami realizowane jest za pomocą tych samych przycisków, co oświetlenie. Dłuższe przyciśnięcie klawisza powyżej 0.4 sekundy powoduje zamknięcie bądź całkowite otwarcie rolety, krótsze zaś ruch krokowy bądź zatrzymanie rolety.

Ad.4. Sterowanie bramami garażowymi, wjazdową i furtką z pilotów i przycisków
Zastosowane piloty radiowe sterują pracą bramy wjazdowej i trzech bram garażowych (niezależnie dla poszczególnych domowników). Otwarcie bramy wjazdowej powoduje załączenie na jedną minutę lamp wzdłuż drogi dojazdowej do garażu. Otwarcie jednej z bram garażowych – załączenie lampy nad podjazdem do garażu. Bramę wjazdową i furtkę można też otworzyć niezależnie z przycisku w kuchni.

Zobacz Dom stworzony z myślą o komforcie - bohater TVN24 - SMARTech Inteligentny Dom Józefów 6 661x1024

Jedna z dwóch rozdzielnic w domu.

Ad.5. Stworzenie scen świetlnych z możliwością ich modyfikacji przez domowników
Lampy w poszczególnych pomieszczeniach mogą być zapalane grupami z rożnym poziomem mocy, aby stworzyć odpowiedni do potrzeby nastrój np. spotkanie z przyjaciółmi, oglądanie TV, kolacja. Sceny świetlne mogą być modyfikowane przez użytkowników na wizualizacji uruchamianej z dowolnego komputera w domu.

Ad.6. Zebranie informacji na temat stanu okien
Informacje na temat stanu okien są zbierane poprzez zamontowane kontaktrony i przekazywane do systemu KNX przez centralkę alarmową. Otwarcie okna blokuje dla danego pomieszczenia dopływ powietrza z systemu HVAC, co ma wpływ na oszczędność energii grzewczej.

Ad.7. Zastosowanie zegara atomowego KNX
Zegar KNX ustawiany jest drogą radiową przy pomocy anteny DCF-77. Sygnał zbierany jest z miejscowości Mainflingen pod Frankfurtem w Niemczech. Dokładność takiego zegara wynosi +/- 1 sekundę na 1.000.000 lat. Poza możliwościami zebrania dokładnej informacji na temat godziny i daty, zegar wykorzystywany jest również w powiązaniu ze stacją pogodową do sterowania oświetleniem zewnętrznym rezydencji oraz obniżania temperatury pomieszczeń w porze nocnej i zmiany mocy oświetlenia włączanego przez czujniki ruchu (aby w nocy nie oślepiać domowników).

Ad.8. Zastosowanie stacji pogodowej
Dzięki zastosowaniu stacji pogodowej system zna informacje na temat warunków pogodowych. Do stacji pogodowej podłączone są czujniki: natężenia oświetlenia, wiatru, opadów atmosferycznych oraz czujnik temperatury zewnętrznej. Przy pomocy czujnika natężenia oświetlenia realizowane jest sterowanie oświetleniem na zewnątrz budynku. Czujnik opadów w powiązaniu z czujnikiem temperatury steruje podgrzewaniem podjazdu i rynien.

Ad.9. Zastosowanie modułu logicznego KNX
Dzięki zastosowaniu modułu logicznego można było stworzyć różne logiczne zależności. Moduł wykorzystany jest do sterowania oświetleniem zewnętrznym w powiązaniu z zegarem i stacją pogodową oraz do powrotu ogrzewania w całym domu w pozycję komfort w powiązaniu z funkcjami „pobudka” i „wejście do domu”.

Zobacz Dom stworzony z myślą o komforcie - bohater TVN24 - SMARTech Inteligentny Dom Józefów 8 1024x768

Gdy jest kuchnia, można się wprowadzać.

Ad.10. Zastosowanie modułu wizualizacji na PC
Przez zastosowanie modułu wizualizacji mamy podgląd całej instalacji KNX. Na ekranie komputera (wewnątrz domu, jak i dowolnego na świecie) możemy odczytać informacje o parametrach systemu HVAC, alarmowego, pracy i awariach pomp, które okno jest otwarte i jaka jest temperatura w każdym pomieszczeniu. Możliwe jest sterowanie mocą systemu HVAC (ręczne wymuszenie), podgrzewaniem podjazdu i rynien (przeciw oblodzeniu) oraz ustawienie temperatur w każdym pomieszczeniu. Można też sterować funkcjami centralnymi, takimi jak np. zmiana ogrzewania ze stanu komfort na stan ekonomiczny.

Ad 11. Zastosowanie tablicy synoptycznej
W garderobie przy wyjściu znajduje się tablica synoptyczna pokazująca stan osiemnastu głównych funkcji systemu tj. parametry systemu HVAC, awarie pomp, zabrudzenie filtrów i przelanie szamba.

Ad.12. Zintegrowanie systemu alarmowego z inteligentnym systemem KNX
Poprzez powiązanie systemu alarmowego z systemem KNX możemy sterować oświetleniem alarmowym wewnątrz i na zewnątrz budynku. Przy pobudzeniu alarmu system KNX uruchamia lampy rozświetlające cały obszar wokół budynku. System otrzymuje także sygnały z czujnika wypełnienia szamba i zapala lampkę sygnalizacyjną.

Ad.13. Zastosowanie funkcji centralnych zarządzających całym obiektem
W budynku zainstalowane są różne funkcje centralne. W kilku pomieszczeniach jest funkcja gaszenia wszystkich lamp w danym pomieszczeniu. W sypialniach są możliwe funkcje „Sen” i „Pobudka” sterujące oświetleniem i ogrzewaniem. Przy wyjściu (lub wyjeździe samochodem) z domu uruchamia się funkcja „wyjście” gasząca wszystkie lampy i obniżające temperaturę oraz „wejście” – podnosząca temperaturę i zapalające kilka lamp delikatnie rozświetlających ciemne korytarze.

Zobacz Dom stworzony z myślą o komforcie - bohater TVN24 - SMARTech Inteligentny Dom Józefów 7 1024x768

Mieszkanie w lesie aż zmusza do wykorzystania widoków przez zrobienie wielkich przeszkleń.

Ad.14. Wykorzystanie wyświetlaczy LCD w przyciskach KNX
W przycisku w sypialni znajduje się wyświetlacze LCD. Wyświetlane są na nim informacje z zegara KNX: czas i data, oraz ze stacji pogodowej: temperatura zewnętrzna, natężenie oświetlenia i prędkość wiatru.

Ad.15 Integracja z systemem Audio/Video
Zastosowany w pomieszczeniu kina domowego uniwersalny pilot z ekranem dotykowym umożliwia oprócz sterowania funkcjami urządzeń Audio/Video także sterowanie oświetleniem w pomieszczeniu. Naciśnięcie jednego klawisza na pilocie może spowodować rozpoczęcie seansu i jednoczesne wygaszenie oświetlenia. Naciśnięcie innego klawisza spowoduje zatrzymanie odtwarzania i załączenie lamp delikatnie rozświetlających salę. Inna funkcja kończy seans i powoli załącza pełne oświetlenie.

Ad.16. Informacja o przepełnieniu szamba i studni ściekowej
Standardowe czujniki poziomu cieczy są zintegrowane z systemem KNX poprzez wejście binarne. Dzięki temu przy przekroczeniu pewnego poziomu szamba i wody w studni ściekowej uruchamiany jest sygnał alarmowy.

Ad 17. Sygnalizacja poprzez SMS o awariach
Awaria pomp studni głębionwej i wypełnienia szamba sygnalizowana jest na wizualizacji, tablicy synoptycznej, a także przez wysłanie wiadomości SMS na telefony komórkowe właścicieli.

W tym domu stacja TVN24 zrealizowała program e-life, który poniżej prezentujemy

Udostępnij znajomym

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *