Inteligentny biurowiec firmy STOEN

Firma SMARTech – Inteligentny Dom wykonała system KNX w budynku przy ul. Włodarzewskiej 68 w Warszawie, o powierzchni 2000m2, należącym do STOEN S.A. (generalnym wykonawcą była firma MEGA S.A.).

Zobacz Inteligentny biurowiec firmy STOEN - SMARTech Inteligentny Budynek STOEN 1024x687

Jest to pierwszy budynek w Polsce, w którym można sterować systemem KNX z dowolnego komputera w sieci lokalnej lub Internetu. Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis systemu.

1. Budowa systemu
System składa się z elementów wykonawczych (aktorów) które są umieszczone w rozdzielnicach oraz czujników (sensorów) w pomieszczeniach. Sensorami są klawisze sterujące oświetleniem, klawisze wraz z regulatorami temperatury, czujniki ruchu oraz czujnik zmierzchowy i zegar.

System jest podzielony na 6 niezależnych stref zwanych liniami. Strefy te odpowiadają rozdzielnicom. W każdej linii jest zasilacz, elementy wykonawcze i sterujące. Pozwala to na autonomiczną pracę każdej rozdzielnicy.

Zasilacze KNX są zasilone napięciem gwarantowanym. Pozwala to na monitorowanie stanów nawet przy braku zasilania na budynku jak również sterowanie stykami w urządzeniach np. wyłączenie central przy przejściu na zasilanie rezerwowe.

2. Sterowanie oświetleniem

Pokoje biurowe
W pomieszczeniu są wydzielone 2 grupy oświetleniowe. Każda z nich jest oddzielnie załączana z klawisza przy drzwiach. Również można załączać i wyłączać obie grupy jednym klawiszem.

Zobacz Inteligentny biurowiec firmy STOEN - SMARTech Inteligentny Budynek STOEN 1 768x1024

Użytkownik sam załącza lampy po wejściu do pomieszczenia. Po godzinach pracy tj. ok. 15.00 (godzina modyfikowalna na centralnym zegarze) jest wysyłany sygnał wyłączenia wszystkich lamp w pokojach biurowych z wyjątkiem sal konferencyjnych, gabinetów dyrektorów i szatni. Po godzinach sprzątania np. o 19 wyłączane są już wszystkie obwody oświetleniowe. Zawsze istnieje jednak możliwość lokalnego załączenia oświetlenia przyciskiem przy drzwiach. Wszystkie stany lamp są pokazywane na wizualizacji i można z niej również je załączać.

Zobacz Inteligentny biurowiec firmy STOEN - SMARTech Inteligentny Budynek STOEN 5 1024x820

Ciągi komunikacyjne
W korytarzach i na klatkach schodowych zainstalowano czujniki ruchu, które załączają oświetlenie. Jeżeli klatka jest doświetlona światłem dziennym to nie załącza się oświetlenie – odpowiada za to czujnik natężenia światła. Operator wizualizacji lub portier mogą jednak naciskając klawisz zadecydować o wymuszeniu pracy przy dużym nasłonecznieniu. W godzinach pracy na korytarzu pali się stale 1/3 lamp. Pozostałe są załączane czujnikami ruchu pod warunkiem, że natężenie oświetlenia zewnętrznego jest poniżej progu czujnika światła. Blokowania tej funkcji odbywa się tym samym klawiszem co powyżej. Po godzinach pracy wszystkie lampy są wyłączone, a czujniki ruchu załączają 1/3 oświetlenia.
Zobacz Inteligentny biurowiec firmy STOEN - SMARTech Inteligentny Budynek STOEN 2 1024x768

Toalety
Oświetlenie w umywalniach jest sterowane czujnikami ruchu lub też przyciskiem przy drzwiach. Po dwóch minutach od ostatniego ruchu jest wyłączane. Oświetlenie w sanitariatach jest załączane i wyłącznie klawiszem przy drzwiach. Jeżeli przez 20 minut nikt nie przejdzie przez umywalnię (w domyśle nikt nie skorzysta z toalety) to oświetlenie w sanitariatach jest wyłączane. Wszystkie stany lamp są pokazywane na wizualizacji i można z niej również je załączać.

Oświetlenie zewnętrzne
Oświetlenie zewnętrzne jest załączane czujnikiem zmierzchowym. Naświetlacze nazwy firmy na budynku są wyłączane po godzinie 23.00 a załączane po 5.30 jeżeli natężenie oświetlenia jest poniżej progu czujnika zmierzchowego. Wszystkie stany lamp są pokazywane na wizualizacji i można z niej również je załączać.

3. Sterowanie ogrzewaniem

Sterowanie w pokojach
W pokojach została ustalona maksymalna temperatura ogrzewania na 22°C. Temperatura podstawowa pomieszczeń to 21°C. Użytkownik może ręcznie skorygować tą nastawę według swoich upodobań o +1°C/-5°C. Po godzinach pracy, oraz w weekendy i dni wolne od pracy utrzymywana jest temperatura obniżona o 6°C od ustawionej w pokoju. Godziny pracy jak również dni wolne ustalane są na centralnym zegarze. Na godzinę przed rozpoczęciem pracy następuje podwyższenie temperatur zadanych oraz ich obniżenie pod koniec pracy. Wszystkie temperatury są pokazywane na wizualizacji i można z niej również je zmieniać.

Zobacz Inteligentny biurowiec firmy STOEN - SMARTech Inteligentny Budynek STOEN 4 1024x768

4. Sterowanie wentylacją i klimatyzacją
Załączanie i wyłączanie central wentylacyjnych jest czasowe, zgodne z czasem pracy biura tak, jak system ogrzewania. Centrala w serwerowni pracuje cały czas. Natomiast centrale w dwóch dużych salach są załączane klawiszami przy wejściu. Można je również załączyć i wyłączyć ręcznie z poziomu wizualizacji lub odłączyć system KNX i sterować wyłącznie lokalnymi przyciskami na każdej rozdzielnicy centrali.

Wentylacja toalet
Wyciągi działają, jeśli w toaletach danego pionu ktokolwiek wszedł do umywalni, a wyłączają się 20 minut po wyjściu ostatniej osoby z danego pionu toalet.

Monitorowanie central
Na wizualizacji jest pokazywany stan stycznika załączającego centralę do pracy niezależnie czy w trybie ręcznym czy z systemu KNX.

5. Sterowanie centralne

Zegar sterujący
Zegar sterujący jest synchronizowany automatycznie sygnałem radiowym z zegarem we Frankfurcie. Posiada on 4 niezależne kanały załączania z 324 punktami łączeń oraz podaje na magistralę KNX aktualną datę i czas. Punkty załączania można wpisać bezpośrednio poprzez przyciski na urządzeniu lub poprzez dołączony program komputerowy.

Czujnik zmierzchowy
Czujnik zmierzchowy jest zainstalowany na dachu. Ma on zaprogramowane 3 progi przełączania:

  • kanał A – ok. 20 lx. – dla oświetlenia zewnętrznego
  • kanał B – ok. 500 lx. – dla oświetlenia klatek i korytarzy
  • kanał C – ok. 2500 lx – wolny

Funkcje logiczne
Funkcje logiczne są realizowane przez dwa moduły logiczne. Pierwszy służy do zamiany sygnału zegarowego na sterowanie poszczególnymi rozdzielniami i piętrami, jak również obsługuje logikę oświetlenia korytarzy na piętrach. Drugi służy do logiki oświetlenia w klatkach schodowych i na zewnątrz oraz w pozostałych korytarzach.

6. Odczyty techniczne

Stany wyłączników w rozdzielni głównej. Są sczytywane stany:

  • rozłącznika zasilania podstawowego
  • rozłącznika zasilania rezerwowego
  • wyłącznika zasilaniaMożliwy jest również odczyt prądów z przekładników w Rozdzielni Głównej na fazach L1, L2, L3. System KNX mierzy także pobór energii czynnej przez budynek oraz moc chwilową budynku licznikiem zainstalowanym w Rozdzielni Głównej.

Zobacz Inteligentny biurowiec firmy STOEN - SMARTech Inteligentny Budynek STOEN 3 1024x971

7. Wizualizacja
Stan każdego urządzenia w systemie jest sygnalizowany na dowolnym komputerze posiadającym dostęp do sieci strukturalnej oraz przeglądarkę internatową np. Internet Explorer 5.0 lub wyższą oraz konto i hasło użytkownika. Operator może również zdalnie załączać i wyłączać te obwody. Z poziomu wizualizacji można każdy element załączyć, wyłączyć jak też zmienić temperatury pracy regulatorów pokojowych indywidualnie i grupowo, przejść ręcznie w tryb nocny lub weekendowy. Można zdalnie odczytać wszystkie temperatury mierzone w pomieszczeniach jak również stan otwarcia zaworów na grzejnikach w poszczególnych pomieszczeniach.

Zobacz Inteligentny biurowiec firmy STOEN - SMARTech Inteligentny Budynek STOEN 7 1024x768

Do wizualizacji i sterowania systemu KNX wykorzystano najnowszy produkt firmy GIRA – HomeServer 2.0. Jest to serwer strony internetowej, którą można oglądać na dowolnym komputerze wpiętym w sieć TCP/IP, który posiada przeglądarkę internetową Internet Explorer 5.0 lub wyższą. Urządzenie HomeServer 2.0 znajduje się w pomieszczeniu serwerowni i jest podłączone do wewnętrznej sieci komputerowej. Istnieje możliwość podłączenie zewnętrznej linii ISDN umożliwiającej komunikację z portalem internetowym lub bramką GSM. Umożliwi to kontakt z systemem KNX niezależnie od wewnętrznej sieci komputerowej.

Udostępnij znajomym

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *